Blog

| BLOG: Kunstmatige intelligentie |

 

In deze blog wordt het onderwerp kunstmatige intelligentie besproken. Wat is kunstmatige intelligentie precies? Wat zijn de voordelen hiervan en welke risico’s brengt het met zich mee?

Wat is kunstmatige intelligentie (KI) precies?

KI zijn systemen die reageren op data of impulsen uit hun omgeving en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Machines, software en apparaten kunnen zelfstandig problemen oplossen en beslissingen maken. Zij imiteren hierbij het denkvermogen van de mens. De apparaten zijn zich niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen. Door te leren van hun eigen fouten, worden ze slimmer en leveren ze een beter resultaat.

Voordelen

KI biedt grote kansen en kan ons leven een stuk beter en eenvoudiger maken. Voor de mens is namelijk niet altijd alles te overzien, terwijl een computer beter overzicht kan houden over processen. Daarnaast heeft het geen last van menselijke limitaties zoals emoties. De computer kan ons helpen met het leggen van verbanden en het trekken van conclusies. Voorbeelden hiervan zijn: secuurdere scans in de gezondheidszorg, zelfrijdende auto’s, verkeersplanning, gezichtscans op vliegvelden, etc. De technologie die spraak, beeld en patronen herkent en hiervan leert, kan ons leven gemakkelijker en efficiënter maken.

Risico’s

Een groot nadeel is dat, als systemen zelfstandig leren, het niet meer herleidbaar en transparant is hoe ze tot een beslissing zijn gekomen. In sommige gevallen wil je weten hoe de computer tot een besluit is gekomen, maar alleen de mens kan een besluit beargumenteren.

Een ander nadeel is het doel van KI. Tegenwoordig bepalen algoritmes op social media welk bericht je krijgt te zien, in de hoop dat je zo lang mogelijk op het platform blijft en het liefst ook nog eens doorklikt op advertenties. Het doel van KI wordt (te) commercieel.

Daarnaast bestaat het risico dat je je volledig laat leiden door KI en je de vraag kunt stellen wie er eigenlijk beslist. Denk hierbij aan aanbevelingen op bijvoorbeeld Netflix of Spotify. Is er nog wel een vrije wil en maak je nog zelf bewust een keuze? Het is belangrijk om na te gaan in hoeverre we KI leidend willen laten zijn in onze beslissingen.

Tot slot is het verlies van privacy ook een groot risico. Iedereen die een mobiele telefoon bij zich heeft, is traceerbaar en zoekmachines weten wie je bent. De vraag is in hoeverre we onze privacy en ons offline leven willen laten indringen door KI.

Door de ontwikkelingen op het gebied van KI is het belangrijk dat u uw software en hardware beschermd zijn tegen cyberaanvallen en u bewust raakt van de impact die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie met zich meebrengt (zoals de impact op privacy). Wij willen u daar graag bij helpen, dus neem gerust contact met ons op voor uw securityvraagstuk(ken).

Bron:

Van Tilburg, R. (2017, 4 mei). Kunstmatige intelligentie in het recruitmentvak: de voor- én nadelen. Geraadpleegd op 10 april 2019, van https://www.recruitmenttech.nl/2017/05/04/kunstmatige-intelligentie-voor-en-nadelen/

Netwerk mediawijsheid. (z.d.). Kunstmatige intelligentie. Geraadpleegd op 10 april 2019, van https://www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie/

Joosten, P. (z.d.). Kunstmatige intelligentie: definitie, ontwikkeling & toepassingen (6x). Geraadpleegd op 10 april 2019, van https://www.peterjoosten.net/kunstmatige-intelligentie/