Cookie beleid

De website www.demiroz.nl maakt gebruik cookies voor technische en analytische doeleinden. Daarnaast maken wij gebruik van social media cookies waarmee u content van de website kunt delen via uw social media accounts. De cookies die wij gebruiken zijn:
__unam
Deze cookies wordt gebruikt voor de ShareThis widget, waarmee content via een social media account kan worden gedeeld. Deze cookie telt het aantal keren dat er op de website is geklikt en hoe vaak de website is gedeeld.
__utma, __utmb, __utmc, __utmz
Deze cookies wordt gebruikt voor Google Analytics, waarmee wij analytische data over de website kunnen verzamelen, zoals het aantal bezoekers, de duur van een bezoek en de gemiddelde duur per pagina.
__icl__visitor_lang_js
Dit is een technische cookie die wordt gebruik voor de werking van de website.
__icl_current_language
Dit is een technische cookie die wordt gebruik voor de werking van de website.
cookie_compliance

Met deze cookie bewaren wij uw cookie-instellingen, zodat u bij een volgende bezoek niet opnieuw uw cookies hoeft in te stellen

 

Cookie Policy

www.demiroz.nl uses cookies for technical and analytical purposes. Additionally, cookies are used to allow you to share certain content through social media networks.
__unam
This cookie is used for the ShareThis social sharing widget in order to enable sharing of content across various social networks. It counts clicks and shares of a page.
__utma, __utmb, __utmc, __utmz
These are cookies set by the Google Analytics service which enables us to track visitor behaviour and measure site performance.
__icl__visitor_lang_js, __icl_current_language
These are cookies that have a technical function. They enable us to deliver the site in different languages.
cookie_compliance
This cookie allows us to save your cookie preferences for your next visit.