Disclaimer

Deze website is eigendom van Demiroz Consultancy B.V. Deze disclaimer geldt voor alle bezoekers en gebruikers van deze website, inclusief alle informatie, advies en/of diensten die door Demiroz Consultancy B.V. worden aangeboden door middel van deze website.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie die door middel van deze website wordt verstrekt bevat uitsluitend algemene informatie en is in geen geval advies. Demiroz Consultancy B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik of het onvermogen gebruik te maken van deze website inclusief schade die veroorzaakt wordt door virussen en/of enige andere error, onnauwkeurigheden of weglaten van informatie, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzet, wangedrag of nalatigheid van Demiroz Consultancy. B.V. Demiroz Consultancy B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade door het gebruik van elektronisch communicatiemiddelen met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van het niet of te laat leveren van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.

Gelinkte websites

Deze website heeft diverse links naar externe websites. Demiroz Consultancy B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze gelinkte websites of de link naar deze websites. Ons privacy statement is ook niet geldig voor het opvragen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens door deze gelinkte externe website.

Intellectueel eigendom

Indien anders omschreven, behoren alle rechten tot deze website en de informatie die de website bevat, inclusief de copyrights en andere intellectuele eigendomsrechten, Demiroz Consultancy B.V. toe.

Materiaal van derden

Demiroz Consultancy B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de content die geplaatst is door derden. Na kennis te hebben genomen van schadelijke of ongepaste inhoud, zal Demiroz Consultancy B.V. beoordelen of verwijdering is gerechtvaardigd. Demiroz Consultancy B.V. zal onmiddellijk reageren op verwijderingsverzoeken in het geval van materiaal dat duidelijk illegaal of inbreuk op (de) privacy is.

Industrial Control Security Management

Informatie- en industriële controle systemen (ICS) worden gebruikt om industriële machines te controleren en bewaken. ICS zijn essentieel voor de continuïteit van vitale infrastructuren en daarom is het van belang om deze systemen optimaal te beveiligen. Wij kunnen helpen uw ICS te beschermen tegen onbevoegden, manipulatie van processen en schade aan systemen.

Supply Chain Security Management

Hoogwaardige beveiligingsinbreuken hebben aangetoond dat het beveiligen van uw Supply Chain van essentieel belang is voor de informatiebeveiliging van uw organisatie. Wij beoordelen de beveiliging binnen uw Supply Chain door het in kaart brengen van alle suppliers die bedrijfsgevoelige informatie bezitten, het beoordelen van de contracten en de daarin gemaakte afspraken en het beoordelen van de reeds door de organisatie getroffen maatregelen. Op basis van dit onderzoek geven wij aanbevelingen om de informatiebeveiliging binnen de Supply Chain te verbeteren.

Onafhankelijke Security Advies

Wilt u de informatiebeveiliging liever niet volledig uitbesteden maar wenst u een sparringpartner of tijdelijke ondersteuning op afstand of intern? Denk hierbij aan een strategische verandering, het implementeren van een nieuw process, het verhogen van het bewustzijn van informatiebeveiliging enzovoort. Wij bieden Independent Security Advisors aan, die kunnen optreden als uw informatie beveiligingspartner, direct beveiligingsexpertise verlenen en specialistische vaardigheden bieden. Wij helpen u graag verder op weg in het beveiligen van uw informatie.

Cyber Weerbaarheid

Tegenwoordig is de kans dat er een cyberincident plaatsvindt zeer groot. Hierbij is het cruciaal dat de onderneming juist en tijdig reageert op een cyberaanval met behulp van een vooraf gedefinieerd en getest Cyber Response Plan. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen met het opsporen van en verdedigen tegen bedreigingen van aanvallers, georganiseerde misdaad en (kwaadwillende) insiders.

Healthcheck

De Healthcheck is een strategische tool waarin reeds getroffen informatiebeveiligingsmaatregelen worden beoordeeld, verbeterd en aanvullende maatregelen geadviseerd. Dit wordt gedaan door een stapsgewijze analyse waarin diverse onderwerpen aan bod komen en bevindingen worden gedaan. Op basis van deze bevindingen worden er aanbevelingen opgesteld en in een persoonlijk gesprek teruggekoppeld. De onderwerpen van onze Healthcheck zijn:

 • Beleid, bedrijf en verantwoordelijkheden
 • Incident Management
 • Industrial Control Systems
 • Intellectuele eigendommen
 • Middelenbeheer
 • Operationeel Management
 • Supply Chain Management
 • Toegangsbeheer
 • Verandermanagement

Risicomanagement

Risicomanagement is een proces waarbij informatie risico’s worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst zodat er een totaalbeeld wordt gecreëerd. Met het implementeren van het Risk Management proces is uw organisatie in staat weloverwogen keuzes te maken omtrent toekomstige plannen en investeringen. Wij begeleiden uw informatiebeveiligingsmedewerkers met het implementeren van het vijf-fasen proces bestaande uit:

 • Stap 1: Scope bepalen
 • Stap 2: Risk Assessment
  • Stap 2a: Identificeren van de risico’s
  • Stap 2b: Analyseren en evalueren van de risico’s
 • Stap 3: Business Impact Assessment
 • Stap 4: Risicobeheersing
 • Stap 5: Monitoren en controleren van de risico’s en de getroffen maatregelen

Deze aanpak is geschikt voor grote bedrijven waarbij de inbreuk op bedrijfsgevoelige informatie een grote impact heeft voor zowel de interne als de externe omgeving van het bedrijf.