Informatie is voor veel organisaties vandaag de dag een van hun meest waardevolle bezittingen. Echter de alsmaar toenemende digitaliserende wereld, het groeiende gebruik van clouddiensten en mobiele apparaten, en het gecombineerde gebruik van privé en zakelijke middelen (BYOD), zijn maar een paar voorbeelden die vragen om aandacht. Hoe en waar kunt u de informatie - op een werkbare manier - het best beschermen?

Beveiligingsincidenten zijn steeds vaker de oorzaak van negatieve berichtgeving, reputatieschade of financiële schadeclaims. Privacywetgeving en meldingsplichten worden dwingender en klanten worden veeleisender als het gaat om garanties t.a.v. de beveiliging van hun gegevens. Als het op informatiebeveiliging aankomt, focussen wij ons daarom op de vertrouwelijkheid van uw informatie.

Om te beginnen kunnen wij uw organisatie in korte tijd door lichten. Hierbij kunnen we een volwassenheidsniveau van uw informatiebeveiliging vaststellen en belangrijke aandachtsgebieden identificeren. Onze aanpak richt zich daarbij op een pragmatische omgang met beveiligingsrisico’s en om maatregelen daar te treffen waar ze er het meest toe doen. Hierbij richten wij ons op het creëren van weerstand én veerkracht van uw bedrijfsprocessen om zo te kunnen omgaan met onzekerheden.

Demiroz Consultancy is bekend met de meeste gangbare normen en standaarden zoals ISO 27001/27002, Standard of Good Practice, NEN7510, de Wet bescherming persoonsgegevens en VIR-BI. Naast de gangbare normenkaders zijn we bekend met standaarden welke gebruikelijker zijn in de industriele omgevingen zoals de ISA-99, NIST, NERC, OLF en WIB. Echter wij denken vanuit een risico gedreven perspectief en zijn niet van het louter afvinken van regels.

  Industrial  Security


De afhankelijkheid van complexe ICT en industriële controle systemen (procesautomatisering, SCADA) groeit en is een nieuw focus gebied bij cyber aanvallen.
Ons team van gekwalificeerde en ervaren adviseurs zijn in staat om organisaties met industriële en vitale omgevingen te ondersteunen met het inzichtelijk maken van de key risico’s met daarbij begrijpelijke en haalbare aanbevelingen.
Lees verder

 Cloud Security


De Demiroz Consultancy Cloud Services Security Assessment geeft organisaties een uitgebreide en met gepaste zorgvuldigheid een beeld van de risico’s en aandachtspunten bij uitbesteding.
Ons team van gekwalificeerde en ervaren adviseurs zijn in staat om organisaties te ondersteunen met het inzichtelijk maken van de key risico’s met daarbij begrijpelijke en haalbare aanbevelingen voor een veilige Cloud omgeving.
Lees verder

 ISO 27001


Informatiebeveiliging certificering en compliance is een aandachtspunt voor veel organisaties. Door het committeren aan een ISO 27001-certificering, geven organisaties aan dat informatiebeveiliging een belangrijk aandachtpunt is. Demiroz Consultancy levert consultancy, beveiligingstesten en andere diensten aan organisaties om te voldoen aan de ISO 27001-certificeringseisen.
Lees verder

Neem voor meer informatie contact op met Demiroz Consultancy via ons contactformulier of bel +31 (0)620 602 701