Met het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment of Privacy Impact Analysis (PIA) verkrijgt u inzicht in de privacyrisico’s van een (nieuwe) dienst of een product, bijvoorbeeld bij profiling, een aanwezigheidsregistratie systeem, een cloud dienst, en gedragsmonitoring op het netwerk. Met behulp van een PIA kunt u deze risico’s vroegtijdig in kaart brengen, zodat deze tijdig beperkt of voorkomen kunnen worden.

FreeGreatPicture.com-23826-d-design-characterA

Neem voor meer informatie contact op met Demiroz Consultancy via ons contactformulier of bel +31 620 602 701