Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met privacy vraagstukken. Het niet goed omgaan met persoonsgegevens brengt risico’s met zich mee, die uw organisatie veel schade kunnen berokkenen. Demiroz Consultancy zorgt ervoor dat u op een verantwoorde manier gebruik kunt maken van uw data.

 

 Privacy Officer


Demiroz Consultancy levert privacy officers met expertise en ervaring op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Privacy officers kunnen in house bij u opereren, maar ook extern.
Demiroz Consultancy kan verder uw eigen privacy officer ondersteunen en voorzien van specialistisch en hoogwaardig privacy advies.
Lees verder

  Privacy Advies


Wanneer u als organisatie gebruik maakt van persoonsgegevens zult u rekening moeten houden met toepasselijke privacywetgeving. Demiroz Consultancy helpt informatiegedreven organisaties om zo veel mogelijk uit de beschikbare data te halen, zonder grote compilatie risico’s te lopen. Onze experts zijn pragmatisch ingesteld en helpen u bij het
Lees verder

 Compliance Check


Bij een privacy compliance check gaan de privacy experts van Demiroz Consultancy na in hoeverre uw organisatie, dienst of product aan alle relevante aspecten van de Wet bescherming persoonsgegevens voldoet. Hiermee krijgt u een goed overzicht van uw risico’s en aanbevelingen waarmee u de risico’s kunt beperken.
Lees verder

  Impact Assessment

Met het uitvoeren van een Privacy Impact Assessment of Privacy Impact Analysis (PIA) verkrijgt u inzicht in de privacyrisico’s van een (nieuwe) dienst of een product, bijvoorbeeld bij profiling, een aanwezigheidsregistratie systeem, een cloud dienst, en gedragsmonitoring op het netwerk. Met behulp van een PIA kunt u deze risico’s vroegtijdig in kaart brengen, zodat deze tijdig beperkt of voorkomen kunnen worden. Lees verder

Neem voor meer informatie contact op met Demiroz Consultancy via ons contactformulier of bel +31 620 602 701.